loensikring-koebstaedernes-familie-strand

Dækker lønsikring ved sygdom?

Guides

Kun nogle lønsikringer dækker, hvis du bliver fyret under sygdom, eller hvis du bliver syg eller kommer til skade, mens du er arbejdsløs. Du kan godt få både sygedagpenge fra kommunen og udbetalinger fra din […]