Derfor kan det være vigtigt at holde sig orienteret om sit samfund

Når vi lever i et samfund, er der mange måder hvorpå vi afhænger af hinanden. Det er måske ikke altid så synligt i vores hverdag, men vi kan have stor indflydelse på hinanden og den måde vi lever og opfatter vores tilværelse på. Derfor kan det være behjælpeligt at holde sig opdateret på, hvad der sker omkring os i samfundet.

Demokrati bygger på oplysning

Da vi lever, som mange vil betegne som et privilegie, i et samfund baseret på de demokratiske værdier, har vi alle en indflydelse på hvordan vores land forvaltes. Med dette kommer også et ansvar, da den opgave som demokratiet tildeler alle dets omfattede borgere, kræver at individer også søger en vis oplysning om samfundet og hvordan de finder, at dette forvaltes bedst. Så ved at holde sig orienteret om samfund både i og uden for Danmark og mentalt konfronterer sig med de problematikker, der fylder og hvordan nuværende ledere håndterer disse, kan det potentielt være styrkende for ens egen meningsdannelse om fremtidige problematikker, som du kan have indflydelse på gennem din demokratiske ret og for nogle måske pligt. Så selvom nyheder fra Mariagerfjord måske ikke virker som noget, der har betydning for dig, der ikke er en del af dette nærområde, kan det måske alligevel være relevant, da samfund hænger sammen og mekanismer og erfaringer i små samfund nogle gange kan overføres til andre lokalsamfund.

Kulturel kapital kan gives videre ved spisebordet

Selvom du måske ikke tænker over det, er dine adfærdsmønstre ofte noget som dine børn drager referenceramme fra, og måske påvirkes af. Ved at være oplyst, søge oplysning og endvidere snakke om denne – måske ved spisebordet, kan det have en positiv indflydelse på dine børns kulturelle kapital, og dermed hjælpe dem til også at finde en interesse i samfundet på den ene eller den anden måde.