Er du bekymret for dit familiemedlems trivsel?

Trivsel er ikke nogen selvfølge igennem hele livet. For enhver er det uundgåeligt at opleve op- og nedture i løbet af et helt liv, men nogle nedture behøver ganske enkelt professionel hjælp for at komme igennem. Hvis du har oplevet, at dit familiemedlem eller en, du holder meget af ikke trives, kan det være livsvigtigt, at du spørger ind til vedkommendes trivsel. I mange tilfælde vil man fatte mistanke om mistrivsel hos et familiemedlem ved, at han eller hun isolerer sig og ændrer adfærd. Denne adfærd gælder særligt for personer, der forsøger at skjule et alkoholmisbrug, som er en meget alvorlig og destruktiv afhængighed. Læs mere om alkoholmisbrug her eller læs med i artiklen herunder, hvis du er bekymret for, om dit familiemedlem har et alkoholmisbrug. 

Pårørende familiemedlemmer er vigtige

Hvis du er pårørende til et familiemedlem, som er alkoholmisbruger, har du en vigtig rolle i behandlingen af alkoholmisbruget. Hvis du har forsøgt at konfrontere dit familiemedlem med misbruget, har du allerede taget det første skridt i den rigtige retning. Nogle alkoholafhængige bliver meget udadreagerende og vrede, når de bliver konfronteret med deres misbrug af alkohol. Du skal dog ikke være i tvivl om, at du har gjort det bedste for den, du holder af, for professionel behandling af misbruget er vigtig at påbegynde i god tid. Jo før en misbruger kommer i gang med behandlingen, des bedre chancer er der for et hurtigt og effektivt behandlingsforløb. Det samme gælder opbakningen fra pårørende, for det er nemlig en stor støtte for den alkoholafhængige at have familiemedlemmer tæt på sig igennem behandlingen. 

Alkoholisme er en sygdom

Måske er du ikke klar over, at alkoholisme er en sygdom, som bør tages lige så alvorligt som andre sygdomme, der kan medføre organsvigt og i værste fald tidligt dødsfald. Alkoholmisbrug opfattes desværre ofte som noget, den ramte selv er skyld i, fordi misbrugeren selv indtager alkoholen. Det er dog vigtigt at huske på, at alkoholmisbrug altid har en årsag, og at den syge ikke selv har valgt at blive alkoholiker. For mange begynder alkoholmisbruget som et flugtmiddel fra virkeligheden, fordi virkeligheden bliver for barsk at leve. For misbrugere bliver indtagelsen af alkohol ofte en form for trøst og sorgbearbejdelse i forbindelse med oplevelsen af svigt, ensomhed eller ved tabet af et familiemedlem et job, en samlever eller en god ven. Det er altid vigtig at huske på, at der findes en vej ud af misbruget, og at det aldrig er for sent at takke ja til behandling fra professionelle.