Forandringsledelse – forvirrer din arbejdsplads dig?

Forandringsledelse – forvirrer din arbejdsplads dig?

Forandringsledelse handler denne tekst om. Og denne tekst er ydermere særligt henvendt til ledere (men du, min kære mulige læser, der ikke er leder, er da også hjertelig velkommen til at læse med). Jeg tager spørgsmålet op igen, som jeg stillede i overskriften. Forvirrer din arbejdsplads dig? Har du som leder svært ved at finde rundt i de mange forskellige forandringer, som du synes din organisation gennemløber. Hvis ja, så bør du ty til forandringsledelse og uddanne dig inden for dette felt. Og hvis nej, skader det aldrig at lære noget nyt. I disse dage er dannelse og information jo guld værd. ”Forandringsledelse”… Lad mig forklare dig, hvad dette begreb dækker over. Skarp, som du er (selvom man, hvis sandheden skal frem, ikke behøver de største hjernemuskler, da ordet selv giver svaret på den dårligt skjulte gåde), har du jo nok gættet, at det handler om ledelse igennem forandring eller lede forandringer igennem. På trods af din skarpe snarrådighed så vil jeg dog kvalificere termen yderligere. I begrebet ”forandringsledelse”, hvis man altså stiller skarpt på denne term, er der endnu masser af guf, der kan afdækkes.

Forandringsledelse – en kort introduktion

Forandringsledelse handler som sagt om at lede sin virksomhed igennem forandringer, så disse uden komplikationer kan blive indført og blive til fordel i og for virksomheden. Hvis forandringsledelse udføres med de rigtige remedier, giver dét den respektive leder nogle brugbare værktøjer, der leder virksomheden sikkert igennem de uundgåelige forandringer, som der altid, altid vil forekomme. Og fordi virksomheder hele tiden ændrer sig (i dag er de jo dynamiske størrelser), fordi mennesker er involveret, er det nødvendigt at være en kompetent leder, der kan lede virksomheden trygt igennem alle disse forandringer. Forandringsledelse kan sikre kompetencer udi denne ledelse igennem forandringer, så man som leder føler sig godt udrustet. Men det er jo ikke kun forandringer internt i virksomheden, som befordrer ændringer. Forandringsledelse er også nødvendigt, fordi virkeligheden uden for virksomheden ændrer sig og dermed tvinger virksomheder til at ændre sig. Forandringer kan altså komme mange forskellige steder fra. Forandringsledelse udruster dog den enkelte leder til at håndtere disse forandringer og, måske endda, vende dem til egen vinding. Så forandringer behøver man måske ikke at være bange for. Man skal bare formå at håndtere dem. Forandringsledelse kan lære én at gøre netop dette.

Forandringsledelse – dilemmaer

Forandringsledelse er et godt værktøj. Men det er dog ikke altid så let at praktisere. Under større forandringer kan der nemlig forekomme stress og ubehag blandt de involverede medarbejdere. Det kan være svært for dem at navigere i alle disse forandringer. Forandringsledelse er med til at sikre denne forandringsproces, da den styrker den udøvende i at håndtere sådanne konflikter og dilemmaer på en givtig og ordentlig måde. Man vil som leder måske sågar møde modvilje mod tiltagene, og det kan være svært at navigere i, både for lederen og medarbejderen, hvis der ikke er en kyndig til at tage hånd om disse problemer. Derfor er denne ledelse så vigtig, og det er vigtigt, at man som leder er trænet udi denne disciplin.