Social kontrol over kulturforskelle i danske skoler

I danske private og offentlige skoler placeres børn og unge med indvandrerbaggrund i klasser med andre danske elever. Det kan være en stor omvæltning for en ikke etnisk dansker at skulle tilslutte sig fællesskabet udenfor familiens fire vægge. 

Integrationsinfo skal til for at uddanne fagfolk i danske skoler

Det er en stor indgriben og omvæltning i familiers liv, når børn anbringes udenfor hjemmet. Den gode indlogering er en stor udfordring og endnu sværere kan det være når børn fra en helt anden kultur end den danske. 

Fagfolk i de danske skoler kan opleve store udfordringer i det daglige arbejde, men i særdeleshed kan børnenes kulturelle baggrund og handlemønstre være nærmest umulige at gennemskue. Dette medfører fagfolk yderligere udfordringer i at støtte børnenes trivsel og faglige og sociale udvikling, samt at opnå et trygt og givende forældresamarbejde. 

Kulturforskellen hos minoritetsetniske børn og unge opleves dagligt i skolen. Den store kulturelle forskel adskiller sig fra det miljø de ellers færdes i. Minoritetsetniske børn og unge kan komme til, at føle sig marginaliseret fagligt, sprogligt, socialt eller kulturelt. Det giver alvorlige konsekvenser for barnet & den unges faglige præstationer, men også på deres trivsel og selvforståelse.

Forkert håndtering af kulturforskelle kan skade barnets opvækst

Det medfører problemer ud i fremtiden, hvor det enkelte barn kan få svært ved at tilvænne sig de danske normaliteter. Det bliver et kæmpe problem så snart vedkommende skal finde et arbejde på arbejdsmarkedet, da de hverken kan dansk eller har de rette betingelser for at passe ind i et job.