Udvikling som familie?

Kender du begrebet ”familiecoaching”? Det dækker over at starte en ny udviklingsproces i familien, f.eks. fordi man ønsker at kommunikere bedre eller bare skabe mere åbenhed. Udviklingen behøver ikke være et tegn på, at noget er ’galt’, men blot at man ønsker at vokse i fællesskab og styrke relationerne.

Følelser, tanker og intentioner. Dét kan være svært at aflæse disse på andre mennesker – selv dem vi har kendt i hele livet! Derfor er der kommet en ny form for coaching til, som handler om at få det bedste frem i familielivet – sammen! Hele formålet bygger på at få et bedre samliv. Det er ikke et forkromet forsøg på at blive familie 2.0, men et spørgsmål om at styrke båndende og få en bedre hverdag sammen.

Familiecoachingen kan naturligvis sagtens bruges som metode, hvis man oplever en form for problemer eller blokader, der gør det svært at være sammen. Men overordnet set er coachingen til for at etablere metoder og værktøjer, som skaber mere åbenhed og tryghed under husets tag. Den stemning kan nemlig løfte hele flokken og give en meget bedre følelse i flokken. I bund og grund handler det om balance og trivsel for alle parter.

Hvem er det til?

Familiecoaching kan være for mange. For nogle familier, vil det være en løsning, fordi man har flere konflikter end gode stunder. For nogle vil det være et spørgsmål om måske at gøre endeligt op med et tabu, som plager familien og har en negativ indvirkning på det fælles liv. Andre ønsker ganske enkelt bare at stå stærkere sammen.

For familier med teenagebørn, kan coachingen være et stærkt værktøj til at forstå hinanden, selvom man er i forskellige faser af livet. Teenagere kan reagere uden selvindsigt i forhold til det de gør og siger, mens voksne kan have svært ved at forstå den ageren. Det kan give et vanskeligt forhold, men med den rette coaching er det muligt at forene parterne, hvilket skaber et bedre klima i familien.

Coaching og terapi er ikke ens

For mange af de personer, der hører om familiecoaching, vil første reaktion være ”det er ikke for os”. Det kan ofte skyldes, at de tillægger sessionerne en negativ vinkel som værende terapi. Men det er det ikke! Det er derimod en proces, hvor man arbejder med familien og dens individer for at finde indre ressourcer og forstå samt reflektere over handlinger.

Det giver ny indsigt i vores tanker, følelser og vaner – hvormed vi kan justere vores kommunikation og adfærd over for hinanden. Det kan føre til et helt nyt og bedre familieliv.